Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Pokój zaczyna się od uśmiechu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zagranicznik 4, KRS: 0000779566, Regon: 382976618
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzonymi zajęciami, na które Państwo się zgłosiliście mailowo bądź przez aplikację
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług związanych z realizacją  wydarzeń, a także przesyłanie informacji dotyczących bieżących wydarzeń (newsletter działań projektowych). W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego i e-maila). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Pokój zaczyna się od uśmiechu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zapisów, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
– w celu kierowania do Ciebie przez Fundację Pokój zaczyna się od uśmiechu informacji dotyczących bieżących wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Pokój zaczyna się od uśmiechu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach i bieżących wydarzeniach.
Zmiana lub usunięcie danych
Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej, czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: biuro@pokojzaczynasieodusmiechu.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Fundacja do właściwego prowadzenia działalności potrzebuje podania przez Państwa takich
danych jak:
– adres e-mail oraz nr telefonu, aby móc świadczyć usługi wynikające ze specyfiki pracy
(np.: czynności administracyjne, bezpośredni kontakt z klientami, itp.);
– imię, nazwisko, wiek (w przypadku uczestnictwa dzieci);
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z
Naszych usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.
Jakie mają Państwa prawa wobec Fundacji „Pokój zaczyna się od uśmiechu w zakresie
przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.
Prawa można wykorzystać do:
– sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie;
żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
– ograniczenie przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane nie będą Nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń.
Zmiana lub usunięcie danych
Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej, czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: biuro@pokojzaczynasieodusmiechu.pl
W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Fundacji, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe oraz inni
podwykonawcy zewnętrzni.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres korespondencyjny.