„Pokój zaczyna się od uśmiechu”

to fundacja założona w celu stworzenia lokalnej społeczności, w której każdy odnajdzie swoje miejsce bez względu na światopogląd, status społeczny, czy materialny. Działania prowadzone są w obrębie edukacji i organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz integracji i organizacji czasu dla seniorów. Również pomagamy dorosłym oferując im nieodpłatne poradnictwo.

Fundacja działa przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Małej Porębie. Powstała w 2019 roku z inicjatywy mieszkańców Małej Poręby, którym brakowało miejsca do wspólnych spotkań i integracji. Stworzyli oni przestrzeń, gdzie każdy znajdzie dla siebie miejsce i umocni więzi lokalnych mieszkańców, których cały czas przybywa. Równocześnie w organizowanych akcjach i działaniach Fundacji kierują się chęcią pomocy innym.

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu

Barbara Kubacka – przedsiębiorca, działaczka lokalna, zaangażowana w loklane inicjatywy społeczne

 

Rada fundacji

Jan i Małgorzata Iwańscy – długoletni mieszkańcy Poręby Małej, zaangażowani w życie lokalnej społeczności,
Jarosław i Katarzyna Kiełbasa – zaangażowani w życie lokalnej społeczności
Joanna Maurek – działaczka lokalna

image