Niestety z przyczyn niezależnych od organizatora, z powodu pandemii, przegląd grup kolędniczych nie mógł się odbyć. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić przegląd.